Regulamin

REGULAMIN OŚRODKA WCZASOWEGO „RELAX”

Witamy serdecznie na naszym Ośrodku i życzymy miłego pobytu. Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, który ma zapewnić Państwu pełne zadowolenie z wypoczynku.

1.Wczasowicze korzystający z usług Ośrodka Wczasowego zobowiązuje się stosować postanowienia niniejszego regulaminu, przepisów BHP i ppoż.

2. Rezerwacji terminu wypoczynku dokonuje się osobiście w recepcji lub telefonicznie.

3.Wysokość zadatku wnoszonego na poczet rezerwacji jest uzależniona od czasu trwania pobytu i wynosi minimum 30%.

4. Wpłata zadatku oznacza potwierdzenie warunków rezerwacji i akceptację regulaminu.

5.Wczasowicz może zrezygnować z pobytu na Ośrodku składając stosowne oświadczenie najpóźniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia pobytu. W taki przypadku wniesiony zadatek będzie mu zwrócony i pomniejszony o koszty poniesione w procesie rezerwacji. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 30 dni zadatek nie podlega zwrotowi.

6.Po przybyciu na teren Ośrodka goście zobowiązani są dokonać zameldowania uzupełnienie karty meldunkowej  i dokonaniem wpłaty za pobyt . Dowód wpłaty należy zachować do dnia wyjazdu. Nie uzupełnienie danych potrzebnych do zameldowania osób na terenie ośrodka, skutkuje brakiem możliwości pozostania na terenie ośrodka.

7.. Karta meldunkowa zawiera dane : Imię i Nazwisko, nr dowodu tożsamości , czas pobytu, nr rej. Pojazdu. Zgodnie z RODO dane są wyłącznie do dyspozycji właściciela obiektu. Uzyskane dane osobowe nie podlegają żadnemu przetwarzaniu. Obiekt nie prowadzi bazy danych. Dokumenty zawierające dane osobowe są niszczone po zakończeniu sezonu.

8.W terminie nie później niż jeden dzień przed rozpoczęciem wypoczynku Wczasowicz może wskazać inną osobę która wstąpi w jego prawa i obowiązki wynikające z umowy. W takiej sytuacji nie dochodzi do rezygnacji.

9.Wpłaty pozostałej części należności za zarezerwowany pobyt należy dokonać nie później niż trzy tygodnie przed zarezerwowanym terminem rozpoczęcia wypoczynku, w recepcji lub przelewem na konto firmy.

10.W przypadku późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż rezerwowanym wcześniej terminie należność za utracone świadczenie nie podlega zwrotowi.

11. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz 15:00 a kończy się o godz. 12:00 ostatniego dnia pobytu.

12. Cisza nocna na ośrodku obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 6:00

13. Osoby odwiedzające Gości Ośrodka mogą przebywać na terenie Ośrodka do godz. 21:00 wyłącznie po uprzednim powiadomieniu właścicieli Ośrodka i opłaceniu wejściówki.

14.Osoby pozostające na terenie Ośrodka po godz. 21:00 obowiązuje meldunek oraz opłata za pozostanie na terenie Ośrodka.

15.Wszelkie usterki wynikłe w trakcie pobytu w Ośrodku prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi ośrodka .Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania przez Właścicieli Ośrodka Wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną, które rozliczane są na miejscu.

16.Ośrodek Wczasowy nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze.

17.Wczasowicze dbają o zachowanie spokoju, umożliwiając sobie i innym właściwy wypoczynek.

18.Wczasowicze zakłócający spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte bez prawa do odszkodowania.

19.W ośrodku mogą przebywać zwierzęta domowe za opłatą. Właściciel posiadający zwierzęta powinien : posiadać aktualną książeczkę szczepień, smycz, kaganiec ,sprzątać nieczystości oraz wyprowadzać zwierzęta wyłącznie na smyczy .

20.Rozpalanie ogniska odbywa się wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym i po uprzednim uzgodnieniu z Właścicielem Ośrodka.

21. Zabrania się grillowania na plaży.

22.W pokojach i domkach obowiązuje zakaz palenia.

23. Parking przy Ośrodku jest płatny i niestrzeżony. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy i znajdujące się w nich mienie.

24. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach nie wolno używać grzałek, urządzeń gazowych nie stanowiących wyposażenia pokoju.

25.Dzieci przebywające na terenie Ośrodka pozostają pod wyłączną opieką i nadzorem swoich rodziców.

26.Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych np. przerwy w dostawie prądu, wody

27.Bezwzględny zakaz kąpania psów w jeziorze.

28.Ze względu na bezpieczeństwo gości przebywających na terenie Ośrodka , brama wjazdowa zostaje zamknięta pomiędzy godz. 21:00 – 6:00. W tym czasie wjeżdżać i wyjeżdżać z terenu mogą jedynie pojazdy osób zameldowanych.

29.NIE PRZYJMUJEMY REZERWACJI I NIE OBSŁUGUJEMY  IMPREZ ZORGANIZOWNYCH TYPU KAWALERSKI/WIECZORKI PAŃIEŃSKIE ITP, PRÓBA OSZÓSTWA BĘDZIE SKUTKOWAŁA Z USUNIĘCIEM Z OŚRODKA